Årsmöte Tveta härad

Plats Tillandzgården Rogberga
Datum och tid 22 februari, 19.00

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Representant från Hushållningssällskapet deltar

Servering

Välkommen Styrelsen