Årsmöte Södra Vedbo härad

Plats Soldathemmet, Stockholmsvägen 35 Eksjö
Datum och tid 26 mars, 18.30

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Representant från Hushållningssällskapet deltar

Servering

Välkommen Styrelsen