Årsmöte Skog-Lingbo Hushållningssällskap

Plats Telefonmöte
Datum och tid 14 juli, 18.30
Arrangör Skog-Lingbo Hushållningssällskap

 

Medlemmar i Skog-Lingbo Hushållningssällskap kallas till Årsmöte

Tid:            Tisdagen den 14 juli 2020, kl. 18.30.

Plats:         På telefon via Konferenstjänsten, tel. 08-55 77 55 77. Se instruktion nedan!

Hur använder jag Konferenstjänsten?
Ring upp angivet nummer ovan.
Ange din kod när en röst ber dig om det (koden får du av Carin när du anmäler dig till årsmötet).
Du kopplas nu till alla andra deltagare i telefonsammanträdet.

Anmälan sker till Carin Gisslén-Schönning, tel. 070-398 378 3 eller e-post: caringnsn@gmail.com.

Vill du ha årsredovisning ekonomi eller årsberättelse i förväg, hör av dig till Sivert Engblom, tel. 070-213 55 33 eller e-post: sivertengblom@hotmail.com

Nya tider, nya tag – det är inte svårt!

Varmt välkomna hälsas alla!

Som medlem i Hushållningssällskapet är du årsmötets mest betydelsefulla person. Kom och ge dina synpunkter och lämna förslag på aktiviteter som ger dig valuta för medlemsavgiften. Ett särskilt välkommen till er som är nya medlemmar!

Styrelsen
Skog-Lingbo Hushållningssällskap