Årsmöte Rönö Trosa-Vagnhärad Hushållningssällskap

Plats Digitalt eller telefon
Datum och tid 11 mars, 19.00
Arrangör Rönö Trosa-Vagnhärad Hushållningssällskap

 

Medlemmar i Rönö Trosa-Vagnhärad Hushållningssällskap kallas till årsmöte.

Årsmöte
Välkommen på årsmöte samt en presentation av Hushållningssällskapets verksamhet.

Tid: Torsdagen den 11 mars 2021, kl. 19.00.

Plats: I år kommer mötet att hållas på Teams, e-posta din mailadress till mona.elmklint@hushallningssallskapet.se så skickas en inbjudan till dig. Har du inte tillgång till e-post kan du ringa in till mötet på 08-502 428 90, ID kod 584 351 953.

Program:
–  Vi inleder kvällen med en presentation av Håkan Larsson, ordförande i Hushållningssällskapet ABCD-län. Han kommer att berätta om Hushållningssällskapets historik, nuvarande verksamhet och framtida planer.

–  Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Frågor? Kontakta Leif Johansson på e-post leif.rogsta@gmail.com eller tel. 070-086 09 28.

Hoppas att vi ses på Teams den 11 mars!

Styrelsen