Årsmöte Östbo härad

Plats Vallerstad Gård Värnamo
Datum och tid 6 mars, 19.00

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Representant från Hushållningssällskapet deltar

Servering

Välkommen Styrelsen