Årsmöte Örebro läns Hushållningssällskap

Plats Länsmuseet, Örebro
Datum och tid 12 april, 16.00-21.00

Årsmöte Örebro läns Hushållningssällskap

Tid: Tisdagen den 12 april 2016, kl. 16.00-21.00.
(Fullmäktigeregistrering från kl. 15.00.)

Plats: Länsmuseet, Örebro.

Stadgeenliga ärenden, information, middag och utdelning av belöningar.

Fullmäktige får personlig kallelse innan stämman. För matens skull önskar vi din anmälan senast måndag den 4 april, till e-post: hskonsult@hushallningssallskapet.se eller tel. 019-603 27 00. Uppge namn, telefon/e-post och gille. Meddela ev. matallergier vid anmälan.

Välkomna!