Digital årsstämma Örebro läns Hushållningssällskap

Plats Valfri
Datum och tid 6 april, 17.00
Arrangör Örebro läns Hushållningssällskap

 

Örebro läns Hushållningssällskap kallar till digital årsstämma

Tid
Måndagen den 6 april 2020 klockan 17.00.

Plats
Mötet blir ett digitalt webbmöte. Alla som anmält sig får inloggningsinstruktioner. På grund av coronaviruset hålls stämman inte på Sverkesta Gård som tidigare meddelats.  

Anmälan
För att delta i den digitala stämman behöver vi din anmälan i förväg. Anmäl dig senast den 27 mars till:
Per Sandberg, per@torphalla.se, 070-546 50 03 eller
hskonsult@hushallningssallskapet.se, 019-603 27 00

Enligt stadgarna har samtliga medlemmar rösträtt vid årsstämman med Hushållningssällskapet. Varje medlem har en röst. Röstlängden bestäms utifrån aktuellt medlemsregister den sista december det år stämman avser.

Välkommen!

Per Sandberg, ordförande

Möteshandlingar publiceras på:

https://hushallningssallskapet.se/alla-sallskap/valj-sallskap/orebro/medlem/arsmote/