Årsstämma – Örebro läns Hushållningssällskap

Plats Fjugesta
Datum och tid 2 april, 17.00

Tid: Tisdagen den 2 april 2019, kl. 17.00.

Plats: Berga gård, Fjugesta.

Program

16.30  Ombudsanmälan
17.00  Årsmötesförhandlingar
Bo Selerud, HS Konsult AB
Matilda Lönnemark, Frökontrollen Mellansverige AB
Claes och Karolina Schneider presenterar sin verksamhet
18.30  Middag
20.30  Avslutning

Anmälan: Senast 26 mars till hskonsult@hushallningssallskapet.se eller tel. 019-603 27 00.

Välkomna!

Örebro läns Hushållningssällskap