Årsmöte Oppunda och Villåttinge Hushållningssällskap

Plats Digitalt eller telefon
Datum och tid 15 mars, 18.00
Arrangör Oppunda och Villåttinge Hushållningssällskap

 

Medlemmar i Oppunda och Villåttinge Hushållningssällskap kallas till årsmöte.

Årsmöte
Tid: Måndagen den 15 mars 2021, kl. 18.00 – 19.00.

Plats: I år kommer mötet att hållas på Teams, e-posta din mailadress till mona.elmklint@hushallningssallskapet.se så skickas en inbjudan till dig. Har du inte tillgång till e-post kan du ringa in till mötet på 08-502 428 90, ID kod 584 351 953.

Program:
Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Vid frågor kontakta: Lars Andersson, e-post: lasse.pattala@gmail.com tel. 070-524 24 39.

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen