Årsmöte Olands Hushållningssällskap

Plats Alunda
Datum och tid 7 mars, 19.00
Arrangör Olands Hushållningssällskap

 

Medlemmar i Olands Hushållningssällskap kallas till

Årsmöte

Tid:                  Måndagen den 7 mars 2022, kl. 19.00.

Plats:              Boulehuset hos Margareta och Gunnar Söderqvist, Syding Ösby, Alunda.

Program:   

  • Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
  • Skogsrådgivare Olof Olsson informerar om förhållanden som rör granbarkborren och dess härjningar.
  • Allmän diskussion om aktuella frågor och vi avslutar med byns smörgåstårta och ett gott Sydingeösbykaffe.
  • Möjligheter finns att tillsammans med husvärden Gunnar prova på några boulekast.

Vägbeskrivning: Väg 288, ca 2 km norr Alunda avtagsväg med vägvisare Syding Ösby, sväng in vid skylt Boule.

Välkomna till ett årsmöte med intressant innehåll!

Styrelsen
Olands Hushållningssällskap