Årsmöte Norrbotten-Västerbotten

Plats Piteå
Datum och tid 22 april, 10.00

Lördag 22 april kl. 10.00 • KUST Hotell & Spa i Piteå

  • Årsmötesförhandlingar
  • Utdelning av landsbygdspriser

Fika serveras mellan kl. 9.00-9.45. Mötet avslutas med gemensam lunch. Anmälan senast tisdag 11 april till Veronica Landström, 0920-244 180, veronica.landstrom@hushallningssallskapet.se
Alla medlemmar hälsas varmt välkomna!

MOTIONER
Alla medlemmar har möjlighet att lämna in motioner inför vårt årsmöte.
Ta chansen att föra fram dina idéer!

FÖRSLAG PÅ PRISTAGARE
Vilka ska få Hushållningssällskapets priser för goda landsbygdsinsatser 2016? Priserna delas ut vid årsmötet. Skicka in ditt förslag på nomineringar till följande priser:

• Årets lantbruksföretagare
• Årets landsbygdsföretagare
• Årets ungdomsföretagare
• Ragnar Lassinanttis kulturpris

Maila in din motion och/eller ditt förslag på pristagare senast den 10 mars till Veronica Landström: veronica.landstrom@hushallningssallskapet.se alternativt via post
Hushållningssällskapet, Köpmangatan 2, 972 38 Luleå.