För medlemmar

Årsmöte Lokala Hushållningssällskapet Kalix-Töre

Lokala Hushållningssällskapet Kalix-Töre hälsar välkommen till Årsmöte – Söndag 10 mars kl. 16.00, Bondersbygården, Bondersbyn.

Program
• Föredrag: Elisabeth Öberg pratar om det man odlade förr: Gamla nyttoväxter i Norrbotten
• Sedvanliga årsmötesförhandlingar
• Vi bjuder på fika.
• Varmt välkomna, gamla som nya medlemmar!

/Styrelsen. Kalix-Töre Lokala Hushållningssällskap