Årsmöte Lokala Hushållningssällskapet Boden

Plats Telefonmöte
Datum och tid 13 mars, 12.00
Arrangör Lokala Hushållningssällskapet Boden

Lokala Hushållningssällskapet Boden hälsar välkommen till Årsmöte - lördag 13 mars kl. 12:00. Årsmötet genomförs som telefonmöte (se anvisning i din personliga inbjudan)

Program
• Sedvanliga årsmötesförhandlingar (dagordning, se nästa sida)