För medlemmar

Årsmöte Lane-Uddevalla Hushållningsgille

Onsdag 28 februari kl. 18:30, Hembygdsgården, Bången 415, Uddevalla

Program:
Årsmötesförhandlingar

Information om Arena Skog (storsatsning på skog i Västra Götaland).
Arbetet leds av Gröna Klustret Nuntorp tillsammans med SLU, Hushållningssällskapet Västra och Hushållningssällskapet Sjuhärad.

Gillet bjuder på fika anmäl behov av ev. specialkost

Anmälan senast 21 februari till Margit Olsson, 0762-63 65 43 eller maila margit@marterod.se

Styrelsen hälsar alla medlemmar varmt välkomna!

(Har du någon vän som vill komma med är denne välkommen.)