För medlemmar

Årsmöte i Ale och Vättle Hushållningsgille

Onsdag 6 mars kl. 19:00 i Starrkärrs bygdegård

Program:

  • Nyligen har vi hört ÖB uttala krav på förhöjd beredskap.
    Vilket stöd kan vi på landsbygden vänta oss – vilka krav ställs på att vi ska klara oss själva i kris- och katastroflägen?
    Anette Staaf från Civilförsvaret kommer till årsmötet och pratar om kris och katastrofberedskap, vem har ansvar, vilket stöd kan vi få och hur förbereder vi oss?
  • Årsmötesförhandlingar – dagordningen på baksidan
  • Aktiviteter 2024, förslag och diskussion

Kaffeservering

Blomsterlotteri – ta gärna med extra kontanter
Vi planerar ett lite större lotteri med syfte att stödja Starrkärrs bygdegårds-förening för reparation av fuktskada.

Välkomna till en trivsam kväll! Styrelsen