Stämma Hushållningssällskapet Västra

Datum och tid 25 maj
Arrangör Hushållningssällskapet Västra

 

Hushållningssällskapet Västra Årsstämma 2022

Fullmäktige samt styrelsens ledamöter i Hushållningssällskapet Västra kallas härmed till årsstämma 25 maj 2022.

Vi avvaktar Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer och meddelar kallade samt återkommer här med mer information när vi närmar oss mötesdatumet.

Anmälningsformulär kommer att finnas här nedan.

Ove Konradsson
VD