Årsmöte Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

Plats Pite Havsbad
Datum och tid 22 april, 10.00

När? Lördagen den 22 april kl. 10:00
Var? Pite Havsbad, Piteå

Alla medlemmar är välkomna! Vi bjuder på kaffe & smörgås från kl. 09:00 och äter gemensam lunch efter årsmötet.

Anmälan senast 20 april till: infonord@hushallningssallskapet.se