Årsmöte Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

Plats Digitalt (Teams)
Datum och tid 24 april, 10.00

Årsmötet genomförs digitalt via Teams 24 april kl. 10.00

  • Årsmötesförhandlingar

Alla medlemmar är välkomna att delta.

Anmälan senast 10 april till: veronica.landstrom@hushallningssallskapet.se