Årsmöte Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

Plats Telefonmöte
Datum och tid 25 april, 10.00

Lördag 25 april kl. 10.00 • Telefonmöte (OBS! Den fysiska träffen på Stiftsgården har ställts in)

Våra medarbetares, medlemmars, kunders och våra samarbetspartners hälsa är av högsta prioritet för oss. Som organisation har vi även ett samhällsansvar. Vi håller oss ständigt uppdaterade om utvecklingen kring Covid-19 samt hur vi bör agera för att förhindra och förebygga smitta. Som ett led i detta genomför vi årsmötet som telefonmöte. Information kommer skickas ut till valda ombud.