Årsmöte Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

Plats Piteå
Datum och tid 27 april, 10.00

Lördag 27 april kl. 10.00 • Pite havsbad, Piteå

• Årsmötesförhandlingar
• Utdelning av landsbygdspriser

Fika serveras mellan kl. 9.00-9.45. Mötet avslutas med gemensam lunch. Anmälan senast 10 april till Veronica Landström, 0920-244 180, veronica.landstrom@hushallningssallskapet.se
Alla medlemmar hälsas varmt välkomna!