Årsmöte Hushållningssällskapet Jämtland

Plats Östersund
Datum och tid 24 april, 15.00-21.00

Hushållningssällskapet Jämtland inbjuder till årsmöte söndag den 24 april kl. 15.00-21.00 på Restaurang Hov, Jamtli, Östersund.

Program:

  • Kaffe och medlemsdiskussion,
  • årsmötesförhandlingar,
  • middag.

Motioner som skall behandlas på årsmötet ska vara Förvaltningsutskottet tillhanda senast den 7 mars. Skicka dessa till mattias.grapenfelt@hushallningssallskapet.se.

Enligt sällskapets stadgar så har medlemmar som i förväg anmält sitt deltagande på stämman rösträtt. Anmälan om deltagande senast den 15 april i formuläret längre ned på denna sida. Du kan även mejla in ditt deltagande med namn, telefon/e-post eller posta det på ett kort till:

Hushållningssällskapet Jämtland, St Olavsväg 33, 830 13 Åre.

Meddela ev. matallergier vid anmälan.

Årsmöteshandlingar 2016

Här hittar du inom kort underlag för årsmötet.

  • Dagordning för mötet
  • Valberedningens förslag med presentation av nya styrelseledamöter
  • Årsredovisning

Anmäl dig till Hushållningssällskapet Jämtlands årsmöte

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.

Sista anmälningsdag 15 april.