Årsmöte – Hedesunda Hushållningssällskap

Plats Hedesunda
Datum och tid 20 mars, 18.00

Medlemmar i Hedesunda Hushållningssällskap kallas till årsmöte.

Tid: Onsdagen den 20 mars 2019, kl. 18.00.

Plats: Södra Brunn, Hedesunda.

Program

  • Vi bjuder på middag.
  • Föredrag av Kenneth Mårtensson om solceller. Han redovisar sammanställning av produktionsresultat och ekonomi från två anläggningar i Hedesunda efter ett års drift.
  • Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Anmälan: För matens skull vill vi att du anmäler dig senast den 18 mars till Jan Hedlund, tel. 070-659 36 13.

Som medlem i Hushållningssällskapet är du årsmötets mest betydelsefulla person.
Kom och ge dina synpunkter och lämna förslag på aktiviteter som ger dig valuta för medlemsavgiften. Ett särskilt välkommen till er som är nya medlemmar!

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen
Hedesunda Hushållningssällskap