Årsmöte Folkare

Plats By Kyrkby
Datum och tid 12 mars, 18.00

Medlemmar i Folkare Hushållningssällskap kallas till årsmöte.

Tid:                    Söndagen den 12 mars 2017, kl. 18.00.

Plats:                HIP-gården, By Kyrkby.

Program:       –  Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
–  Besök i By vävstuga.

Förtäring:     Kvällsmat.

Som medlem i Hushållningssällskapet är du årsmötets mest betydelsefulla person.
Kom och ge dina synpunkter och lämna förslag på aktiviteter som ger dig valuta för medlemsavgiften. Ett särskilt välkommen till er som är nya medlemmar!

Varmt välkomna!

Styrelsen
Folkare Hushållningssällskap