Årsmöte – Dellenbygdens Hushållningssällskap och Delsbo Hushållningsgille

Plats Delsbo
Datum och tid 17 mars, 18.00

Medlemmar i Dellenbygdens Hushållningssällskap och Delsbo Hushållningsgille kallas till

Årsmöte i Delsbo

Tid:                   Söndagen den 17 mars 2019.

Plats:               Mariagården, Delsbo.

Vi deltar aktivt i gudstjänsten i Delsbo kyrka kl. 18.00.

Därefter inbjuder vi till kyrkkaffe och årsmötes­förhandlingar, samt styrelseval.

En företagare från Dellenbygden inbjuds att berätta om sitt företag.

Genomförda aktiviteter
8/4      Årsmöte i Bjuråker
18/4    Livsloppet med Svenska kyrkan
16/6    Auktion på Museet
6/7      Auktion på Museet
14/7    Mjölkens Dag
3/8      Auktion på Museet
25/8    Auktion på Museet
29/9    Mickelsmässmarknad
6/10    Middag på Museet
Museet har varit öppet 1 maj-30 september. Mustning av äpplen, 3700 liter har mustats. Bakstugan har hyrts ut.

Planerade aktiviteter
24/3    Livsloppet med Svenska kyrkan
20/7    Mjölkens Dag
28/9    Mickelsmässmarknad
5/10    Middag på Museet
Vi tar emot gods för auktioner, även gårdsauktioner, om äppelskörden blir god mustar vi.

Kom gärna med förslag på andra aktiviteter där du själv kan medverka. Värva nya medlemmar!

Stort tack till er alla som hjälpt till vid de olika aktiviteterna!

Styrelsen
Dellenbygdens Hushållningssällskap