Årsmöte 2019 Hushållningssällskapet Värmland

Plats Karlstad
Datum och tid 28 april, 17:00

Välkomna till Hushållningssällskapet Värmlands årsmöte.

Efter omständigheter som ej gått att förutse vid tidpunkt för tidigare beslut av Hushållningssällskapet Värmlands årsmöte har vi blivit tvungna att flytta fram årsmötet.

Nytt datum är söndag den 28 april kl 17:00
på Hushållningssällskapet, Ventilgatan 5D, Karlstad.

Anmälan senast 18 april till:
Hushållningssällskapets växel 054-54 56 00 (öppen kl 9-12)
alt. varmland@hushallningssallskapet.se


Välkomna!
Styrelsen