Hushållningssällskapet Skaraborgs stämma 2019

Plats Skara
Datum och tid 8 maj, 13:00

Plats: Hushållningssällskapets stora sal

13:00 Stämmoförhandlingar

Utdelning av belöningar

 

Vi sätter stort värde på Din närvaro.

Varmt välkommen!

Christer Eliasson, Ordf
Monica Skall Andersson, Vd