Fältvandringar

Årets försöksfältvandring på Glyttinge!

Välkommen på årets fältvandring och vår sista träff i serien med träffar på tema Risk.Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Årets program är under utveckling med några stationer är klara. Bland annat kommer vi titta på bördighet; vad är det, kan man öka sin bördighet? Även Försöksringar Östs försök med biostimulanter kommer visas upp, samt sortförsök i höstgrödor och växtskydd. Vi får också en förevisning i vår försöksstations arbete i hur man anlägger ett fältförsök och vad som krävs för att ett fältförsök ska få klassas som just ett fältförsök.

Vi inleder med något gott från grillen kl 17:00 innan vi knallar ut i fält för att sedan avrunda med en kaffetår och lite eftersnack.

Varmt välkommen! Ingen anmälan krävs, bara att dyka upp!

Träffen genomförs som en del av Jordbruksverkets upphandling på tema risk, finansierat genom landsbygdsprogrammet.