Hållbar och rationell hästhållning

Plats Digitalt
Datum och tid 19 april, 13.00-15.30
Arrangör Gröna Möten, LRF och Hushållningssällskapet Sjuhärad

 

Inom hästnäringen pågår forskning om hur hästens naturliga beteende kan tillgodoses på ett sätt där vi kan kombinera trygg arbetsmiljö med ergonomiska hjälpmedel.

Vi tar hjälp av agronom Margareta Bendroth, hästrådgivare på Hushållningssällskapet Sjuhärad, med erfarenhet av arbetsmiljöprojekt i häststallar. Hon är en välkänd föredragshållare i frågor som rör miljö och resurseffektivitet i våra stallar.

Karin Morgan, forskningschef Strömsholm, med specialkunskap inom byggnadsplanering och husdjurens närmiljö har bland annat studerat grupphållning i lösdrift, active stable. Detta är ett system där man försöker tillgodose hästens naturliga behov.

Företagsutvecklare och samordnare för LRF häst, Petra Wirtberg, har mångårig erfarenhet från ridskoleverksamhet och driver nu ett projekt som ska stimulera till fler företag, bättre lönsamhet och en fortsatt utveckling av branschens möjligheter i Västra Götaland.

Detta evenemang är ett samarrangemang mellan Gröna Möten Sjuhärad, LRF och Hushållningssällskapet. Vi vänder oss främst till yrkesverksamma hästföretagare med intresse för arbetsmiljö och djuromsorgsfrågor inom hästnäringen.

Anmäl dig på gronamoten.se senast 15 april. Du får en länk strax före webbinariet per email.