Arbetsmarknadsdag för Gröna näringar i Blekinge

Plats Bräkne- Hoby
Datum och tid 22 oktober, 8.30- 15.00
Arrangör Hushållningssällskapet i samarbete med ett antal andra aktörer

Välkommen till en kunskapshöjande dag om Gröna näringar på  Blekinge Naturbruksgymnasium !

De gröna näringarna är hetare än någonsin.Det pratas, skrivs och debatteras om levande landsbygd, hållbar utveckling och självförsörjning. Men hur ser arbetsmarknaden ut för de gröna näringarna i Blekinge Län? Vilka jobbvägar finns? Hur utbildar man sig? Vart tar studenterna vägen efter gymnasiet eller efter en högskoleutbildning? Hur ser framtiden ut för gröna jobb? Alla dessa frågor kommer vi att belysa under en dag med en moderator som samspelar och konfronterar ett helt batteri med kunniga föreläsare, experter och arbetsgivare gröna näringarna i Blekinge Län.

Den här dagen ”Arbetsmarknadsdag för Gröna näringar” – är ett utmärkt upplysningstillfälle för dig som vill få grepp om de gröna näringarna och dess arbetsmarknad. Vi vänder sig till målgrupperna: Personal på Arbetsförmedlingen, Studie- och Yrkesvägledare, Personal på Komvux, Lärare på alla skolor i Blekinge Län med NO-inriktning, KAA-ansvariga, Landsbygdsutvecklare, Kommuner och dess Arbetsmarknadsenheter, Integrationsenheter, Näringslivsenheter och Utbildningsnämnder, arbetsgivare inom Gröna näringar och Föräldrar till potentiella elever påNaturbruksgymnasier, för Leverantörer av upphandlade arbetsförmedlingstjänster som sysslar med ”Stöd och Matchning” eller du som i din yrkesroll känner att du behöver höja din kunskapsnivå inom gröna näringar

Anmälan

Seminariet är kostnadsfritt för alla deltagare. Du bör tillhöra någon av ovanstående målgrupper för att deltaga.

Maxgränsen för antal deltagare är 60 personer. Anmälningar efter maxgränsen hamnar på en reservlista. Anmälningsprincipen ”Först till kvarn tillämpas”.

Vi bjuder på lunch och fika på fm/em.

Anmälan direkt via webben www.hushallningssallskapet.se/anmalan-blekinge

Vid utebliven närvaro debiteras en avgift på 500 kronor.

 

Läs hela inbjudan här