Äng på åkermark

Plats Vallby Hinsegård 2, 58576 Vreta Kloster
Datum och tid 27 juni, 17:30-19:30
Arrangör Hushållningssällskapet Östergötland tillsammans med Mångfald på Slätten

Äkta ängsmark är ett bra sätt att gynna biologisk mångfald. Tack vare det stora antalet svenska inhemska blommor i den gynnar den otroligt många arter av insekter. I den lite mer glesa ängen trivs också fåglar som storspov, kornknarr, tofsvipa, stenskvätta, hämpling och andra fåglar som har det tufft i dagens åkerlandskap då de är beroende av just de glesa lågväxande gräsmarkerna.

Janne Wester på företaget Slåttergubben visar och berättar om äng på åkermark. Vi tittar på en 15 år gammal äng på tidigare åker som nu är ett riktigt blomhav, och jämför med en äng som såddes in på åker i höstas.  Janne har i många år jobbat med att sköta ängar åt länsstyrelser och kommuner med lie (ca 40 ha årligen), och har också varit med och anlagt flera ängar i trädgårdar och på åkermark.

 

Vi går in på fördelar och nackdelar med äng

+ gynnar insekter, växter och fåglar

+ blir bara bättre för varje år som går

+ slitstark -okej att använda som körväg/vändteg mm

– hög etableringskostnad

– bidragssystem som inte är anpassade

– måste skötas, gräset ska slås och tas bort mm

 

Efter träffen är det frivillig middag med knytkalas!

Alla hälsas varmt välkomman, fritt att delta och ingen anmälan krävs.

Vägbeskrivning: Från Bergsvägen ta avfart mot Rökinge (två km in mot stan från Vreta Kloster kyrka). Efter 1km sväng vänster mot Vallby. Sedan är det andra gården på höger sida, vitrappade huset. Parkering på ladugårdsplanen i första hand – den som kommer först kör längst in!