Ale Vättle vår-resa inställd

Datum och tid 9 maj, ......nästa vår?
Arrangör Ale Vättle Hushållningssgille

 

Styrelsen för Ale&Vättle hushållningsgille har beslutat att ställa in planerad vårresa till Varnhem och Kata Gård.
Styrelsen följer rekommendationerna som Folkhälsomyndigheten utfärdat vilket betyder att personer
över 70 år ska iaktta stor försiktighet och i mesta möjliga mån hålla sig i sina hem.

Vi tänker idag att resan måste skjutas upp till nästa vår, vilket är tråkigt men mest sannolikt.

Styrelsen önskar alla en fin vår och hoppas vi kan återuppta våra aktiviteter i höst.