Aktuellt i fält

Plats Sandby Gård, Borrby
Datum och tid 6 maj, 13.00-14.30
Arrangör Hushållningssällskapet Skåne och HIR Skåne

Vi möts på Sandby gård för att se vad som är aktuellt i fält just nu.

Vi tittar på intressanta demonstrationer och diskuterar kring aktuellt växtskydd samt uppföljning av insatta åtgärder.
På grund av pågående pandemi kommer vi inte att servera fika. Vi kör i egna bilar och håller avståndet ute i fält. Arrangemanget är gratis.
Plats: Sandby gård
Varmt välkomna