Aktivt styrelsearbete för ditt egna lantbruksföretag

Plats Kristianstad och Sjöbo
Datum och tid 16 januari
Arrangör Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge

Har du funderat på om en styrelse vore något för dig? Har du behov av att strukturera det strategiska arbetet i företaget? Vet du vad du vill med företaget och/eller ägandet?

Utbildning för styrelsearbete

Under hösten genomförs en styrelseutbildning för dig som är lantbruksföretagare eller företagare inom gröna näringar samt till dig som skulle kunna tänka dig att i framtiden medverka i styrelse eller strategiskt forum i lantbruksföretag.

Modeller och verktyg för utbildningen syftar till att skapa förståelse för:

  • Om en styrelse är rätt forum för ditt företag
  • Krav och roller som ägare, ledare, styrelsemedlem och företagsledning
  • Planering, drivande och utveckling av aktivt styrelsearbete
  • Styrelsens ansvar, skyldigheter och rättigheter enligt aktiebolagslagen
  • Hur vi hanterar företagets ekonomi och finansiering i ett styrelsearbete
  • Strategisk planering

Hushållningssällskapet och Styrelseinstitutet håller i de olika kursmomenten, och kursen är upplagd på fyra träffar med hemuppgifter däremellan. Hemuppgifterna består i att arbeta med det egna företaget.

Program – 2019

Träff 1: 16 januari
Vad visar forskningen? Hur fungerar styrelser och gårdsråd i lantbruksföretag?
Jennie Cederholm Björklund,
Hushållningssällskapet i Halland.
Plats: Hushållningssällskapet, Skepparslöv Kristianstad.

Träff 2: 30-31 januari
Strategisk planering och ekonomi.
Inga-Lill Bergfors, Hushållningssällskapet Kalmar, Stefan Gustavsson, HIR Skåne, Leif Pettersson och Ingela Övgård, Övraby Lantbruk.
Plats: Bjärsjölagårds Slott, Sjöbo.

Träff 3: 14-15 februari
Styrelsens roller och ansvar.
Håkan Johansson, Styrelseinstitutet.
Plats: Bjärsjölagårds Slott, Sjöbo.

Träff 4: 13 mars
Summering och avslutning med diplomutdelning samt inbjuden föreläsare.
Inga-Lill Bergfors, Hushållningssällskapet Kalmar.
Plats: Hushållningssällskapet, Skepparslöv Kristianstad.

Frågor besvaras av
inga-lill.bergfors@hushallningssallskapet.se eller 0709-45 87 28.

Kostnad
Utbildningen kostar 14.900 kr exkl. moms inkl. kursmaterial, två övernattningar samt lunch, fika och middag vid övernattningstillfällena.

Information och Anmälan
Anmäl dig via formuläret nedan eller till info.h@hushallningssallskapet.se eller 0480-156 70.
Är det många från Kalmarområdet som visar intresse kan det ev. bli fler utbildningstillfällen i Kalmar med omnejd.

Inbjudan finns i sin helhet här (pdf).

 

Kursen delfinansieras av Jordbruksverket.