Ägarskifte – Börja äga tillsammans

Plats Digitalt
Datum och tid 18 maj, Kl.19.00

Välkommen på ett webbinarium om Ägarskifte – Börja äga tillsammans.

Att ta över ett lantbruk är inte en lätt sak. Enheterna blir bara större och det går ofta inte längre att driva gården på egenhand. Men jorden behöver brukas och mat ätas. Vad finns det för olika vägar att gå i ett ägarskifte? Vad behöver man tänka på vid samägande? Under seminariet kommer vi att fördjupa oss i samägande, erfarenheter och juridiska aspekter. Har du frågor till föreläsarna? Mejla dina frågor innan 14:e maj så ska vi se om vi kan besvara dessa!

Vi genomför mötet via videolänk och programmet Teams. Anmälan krävs för att få länk till mötet.

Program

  • Vad är medarbetsägt företag och hur funkar det? Coompanion – Leif Thyrén
  • Erfarenheter av en bygdeägd mjölkgård. Miljökompetens HB – Eva-Lena Skalstad
  • Vad ska man tänka på vid samägande juridiskt? Hushållningssällskapet Juridik AB – Annika Jersling
  • Diskussion och frågestund

Tid och teknik

Teamsmöte den 18 maj kl. 19.00. Paus för fika. Länk till teamsmöte skickas till anmälda.

Anmälan och kostnad

Webbinariumet är kostnadsfritt. Anmäl dig via den här länken senast 18 maj kl.12

Webbinariumet vänder sig i första hand till personer i Jönköpings län

Vid frågor kontakta Lovisa Filipsson, 070-306 45 36, Lovisa.filipsson@hushallningssallskapet.se 

Webbinariumet ingår i projektet Ägarskifte för säkrad livsmedelsproduktion som finansieras av Länsstyrelsen i Jönköpings Län med medel från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Syftat med projektet är att underlätta ägarskiften för livsmedelsproducerande företag i Jönköping Län. I den regionala livsmedelsstrategin finns det mål att öka vår livsmedelsproduktion, men att ägarskifta på ett sätt så att produktionen inte missgynnas eller att någon inte mår bra är inte lätt. Vi hjälper till att lyfta frågan, ge verktyg och rådgivning med mål att få fler hållbart skiftade företag och gårdar. Projektet kommer pågå till och med hösten 2022 och är ett samarbete mellan Hushållningssällskapen Jönköping, Coompanion och Jönköping University. Projektägare är Hushållningssällskapet Jönköping.