Seminarium

After REKO-ring med dynamiskt inköpssystem

Vi bjuder producenter och mathantverkare på en nätverksträff och lättare middag den 13 juni.

DIS – hur gör jag? Östersunds kommun använder sig av dynamiskt inköpssystem. För att de ska kunna upphandla lokala råvaror och produkter behöver fler lära sig att använda systemet. Vi har en skrivarkurs tillsammans med kommunens experter. Vi hjälper dig att simulera en anmälan. Ta med dig egen dator.

After REKO-ring organiseras inom projekt Matkompetenscentrum Jämtland Härjedalen och är delfinansierat av europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Hushållningssällskapet.

 

Välkommen med din anmälan

För att minska matsvinnet vill vi att du anmäler dig till ida.lindman@hushallningssallskapet.se