Affärsmodellsinnovation inom livsmedelskedjan

Plats Digital träff
Datum och tid 1 februari, Lunch till lunch
Arrangör Träffen ordnas av Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbottens genom projekt Kompetenscentrum mat i norr samt Landsbygdsnätverket, i samverkan med Länsstyrelsen Norrbotten och Region Norrbotten.

Välkommen till Öjebyn och temadagar om affärsmodellsinnovation för dig som arbetar inom livsmedelskedjan! Träffen genomförs digitalt kommer att ge inspiration och kunskap om hur vi kan arbeta för att fortsätta utveckla lönsamma och hållbara affärsmodeller inom odling, marknad och förädling i norra Sverige.

Norra Sverige har unika odlingsförutsättningar. Det korta och intensiva odlingsfönstret skapar utmaningar. Det finns duktiga producenter som är intresserade av att utveckla sina produkter, och förädlare som vill använda lokala råvaror. Men hur gör vi för att utveckla ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara affärsmodeller för odling i norra Sverige?

Syftet med träffen är att vi blir inspirerade av bland annat ny forskning och nytänkande arbete inom odling och sensorik, och får kunskap om hur vi kan arbeta för att fortsätta utveckla hållbara affärsmodeller. Vi fokuserar lite extra på spannmål och potatis och avslutar träffen med workshops som ska resultera i konkreta förslag om hur vi går vidare för att skapa verkstad kring spannmål och potatis och annan odling. Detta blir ett startskott för samverkan, nya idéer och vägar framåt. Mer information finns på sidan i länken för anmälan. Varmt välkommen!

För vem? För dig som odlar, säljer eller förädlar/vill förädla lokala produkter, samt för dig som arbetar med rådgivning, forskning eller annan utveckling av svenskt lantbruk. Tanken är att olika yrken möts och tillsammans skapar innovativa idéer.

Plats: Träffen genomförs digitalt

Mer information

Kontakta projektledare Carolin Vallgren om du har några funderingar.
carolin.vallgren@hushallningssallskapet.se | 070-333 56 31

Anmälan

Träffen är kostnadsfri.

Se fullständigt program och anmäl dig till träffen här