Fältvandring på Gudmundstorps gård

Plats Gudmundstorps gård, Ljung
Datum och tid 4 oktober, 9.30-14.00
Arrangör Sjuhärads vallförening, Hushållningssällskapet Sjuhärad och Agroväst Gröna Möten

I SPÅREN AV ETT OFÖRUTSÄGBART VÄDER – STYRKAN MED GRÖNFODER

Extremväder har blivit allt vanligare även i våra trakter. Det gör att man som lantbrukare ibland måste tänka om och gör snabba förändringar från sina planerade strategier. Eller är det så att det är de långsiktiga strategierna som måste ses över? Har jag en hållbar plan på min gård som tål en sämre skörd eller vad gör jag när grödan antingen torkar bort eller dränks av vatten?

På denna träff möts vi hos kusinerna Holgersson på Gudmundstorps Gård utanför Ljung. De är flerfaldigt belönade för sin vallodling och kommer delge oss hur de tänker när det gäller att ha både tillräcklig kvantitet och rätt kvalité på fodret till sina djur. Vi studerar gårdens växtodling i fält där vi tittar på årets resultat av olika spannmål, majs och vall.

Ola Hallin, försöksledare på Hushållningssällskapet Sjuhärad samt koordinator över Sverigeförsöken, Linda Af Geijerstam, rådgivare Lantmännen samt erkänd expert på majsodling och Elisabet Nadeau, SLU/Hushållningssällskapet Sjuhärad forskare inom växtodlings- och utfodringsfrågor både i Sverige och USA, kommer gemensamt dela med sig av sina erfarenheter denna dag. Vi tittar på olika sätt att utnyttja sin mark för att maximera möjligheten till en hållbar skörd med olika fröval även vid extrema väderförhållande och tar del av varandras erfarenheter.

Sjuhärads vallförening bjuder in till fältvandring i samarbete med Hushållningssällskapet Sjuhärad och Agroväst Gröna Möten. Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till lantbrukare, rådgivare och studenter.Vid frågor kontakta caroline.dahren@agrovast.se eller telefon 0708-29 09 18.

Läs hela programmet och anmäl dig senast 1/10 på: Gröna Möten kalender

Varmt välkommen!