Vallfröeftermiddag

Plats Kalmar
Datum och tid 28 februari, 14.00
Arrangör Sydöstra Sveriges Frö- och oljeväxtodlare

Sydöstra Sveriges Frö- och oljeväxtodlare inbjuder till en vallfröeftermiddag. Erik Moll som arbetar med vallfröfrågor på SFO kommer att medverka. Han kommer att ta upp ekonomiska kalkyler för de vallfrön som är odlingsvärda i området. Dessutom kommer han att prata om nyheter inom ogräsmedlen och aktuella försöksfrågor. Under eftermiddagen kommer vi att bjuda på lättare fika.

Tid: torsdagen den 28 februari klockan 14:00

Plats: Hushållningssällskapet Kalmar, Flottiljvägen 18.
Anmälan senast den 26 februari till: info.h@hushallningssallskapet.se

Mer information eller frågor: Tellie Karlsson 0734 302728

Välkommen!

Sydöstra Sveriges Frö-                            Hushållningssällskapet
och oljeväxtodlare                                  Kalmar-Kronoberg- Blekinge