Eko-fältvandring

Plats Hargshamn
Datum och tid 25 oktober, 14.00

 

25 oktober klockan 14:00 hos Hargs Bruk, Hargshamn

Hargs Bruk och driftsledare Jakob Tuvesson bjuder in oss till fältvandring. Gården bedriver ekologisk köttdjursuppfödning med både flytande och fast stallgödsel till växtodlingen. I höst har 40 ha höstraps och rybs såtts och planerna är att så ytterligare 100 ha med höstvete. Höstoljeväxterna sås med inhyrd Cameleon och ska i höst hackas för första gången med gårdens nygamla bethacka. Vi tittar på grödorna och diskuterar Hargs Bruks växtnäringsstrategier och ogräshantering.

Frågor och anmälan till pia.bjorsell@hushallningssallskapet.se eller 070-562 02 12

Kursen är kostnadsfri.

Aktiviteten ingår i Landsbygdsprogrammet för Sverige 2014-2020, som finansieras av EU och Länsstyrelsen i Uppsala län.