25 års eko på Logården

Plats Grästorp, Logården
Datum och tid 23 februari, 13:00

Hushållningssällskapet Skaraborg har under närmare 25 år drivit försöksgården Logården uppdelad i tre olika delar; integrerad, konventionell och ekologisk. Under vintern har erfarenheter från den ekologiska delen sammanställts. Välkommen till en träff för att ta del av dessa erfarenheter och en givande diskussion om framtiden inom ekoodlingen.

Ämnen under dagen

•  Hur har ekoodlingen utvecklats på Logården under 25 år – ogräs, skörd och ekonomi?

• Hur påverkas utlakningen av kväve och fosfor av växtföljden och grödvalet?

• Hur påverkas markstatusen av 25 års extensiv ekoodling?

• Diskussion om hur ekoodlingen kommer att utvecklas de närmsta 25 åren och om hur
den kan bidra till en uthållig livsmedelsproduktion?

 

Medverkan av Jan Hill, Länsstyrelsen och Björn Roland, Hushållningssällskapet.

Anmälan senast torsdagen den 19 februari till:

Björn Roland, bjorn.roland@hushallningssallskapet.se
eller 0511-248 35