Juridik, lantbruk, mat, EU-stöd och affärsutveckling på landsbygden

Nu har vi förstärkt vårt kontor i Umeå med nya medarbetare. Ta del av vår samlade kompetens när du ska göra gröna affärer.

Välkommen att kontakta oss!

Anna Molander, Lantbruk
070-188 48 25 | anna.molander@hushallningssallskapet.se

Benjamin Bollhöner, Utveckling | EU-stöd Ny kompetens!
070-101 56 50 | benjamin.bollhoner@hushallningssallskapet.se

Christian Frelsöy, Mat
070-227 76 02 | christian.frelsoy@hushallningssallskapet.se