Juridik i vardagen – en viktig förberedelse

Varje ny situation i livet har sin juridik och sina nödvändiga och viktiga handlingar. Läs Annika Jerslings goda råd.

Annika Jersling, VD och jurist i Hushållningssällskapet Juridik AB, ger sin bild av juridik i vardagen. Vi har hämtat hennes krönika ur senaste Gröna Affärer:

Du blir sambo, köper en fastighet, tar in en kompanjon i ditt bolag och anställer personal. Detta är stora och viktiga beslut, vilka berör både människor och mycket pengar.

En sådan viktig handling och tillhörande rådgivning, är upprättande av ett testamente. Det är ganska höga så kallade formkrav på det. Om den som skriver ett testamente, testator, inte följer dessa formkrav kan det leda till att testamentet blir ogiltigt. Jag har stött på flera fall där exempelvis bevittningen varit felaktig. Det ska bland annat enligt lagen, Ärvdabalken, vara ”två samtidigt närvarande” vittnen som bevittnar testators namnteckning. I ett av mina fall hade det bevittnats först hos vittne nummer ett och sedan hade man åkt hem till vittne nummer två för bevittning. Domstolen kom fram till att testamentet i sin helhet var ogiltigt.

Annika Jersling

I ett annat fall hade en svägerska till en testa­mentstagare bevittnat testators namnteckning. Domstolen kom fram till att testamentet var ogiltigt i den delen, det vill säga svägerskans make blev utan arv, men testamentet blev gällande i övrigt.

Ofta får jag höra att ”vi har ju bara gemensamma bröstarvingar och ärver ju varandra först, så vi behöver inte skriva något testamente”. Jo, det kan man mycket väl behöva, för även om arvet ska falla enligt lag, så vill de flesta i dagens läge, förordna om att arvet ska bli barnens enskilda egendom och inte ingå i en bodelning mellan dem och en före detta make eller i vissa fall sambo. Även om barnens respektive är toppenbra människor, så kan förhållandet ta slut. Då vill man sällan att arvet man tjänat ihop, ska tillfalla en före detta svär­dotter eller svärson.

Slutklämmen i detta är att det finns många skäl att förbereda sig och ta hjälp av jurist inför upprättandet av juridiska dokument. Jag lovar, det lönar sig.

Annika Jersling, VD/Jurist Hushållningssällskapet Juridik AB