Jordbrukets påverkan av situationen i Ukraina

Sveriges och EU:s jordbruk påverkas kraftigt av Rysslands avskyvärda krig mot Ukraina. Ukraina och Ryssland står för 30% av världens veteexport och är mycket stora även på export av majs och gödning.

Deras export kommer pga. kriget i Ukraina och sanktionerna mot Ryssland bli minimerad. Det leder till eskalerande priser på bl.a. spannmål, gödning och bränsle. Det kommer skapa stora utmaningar för animaliesektorn.
Hushållningssällskapen tar på uppmaning av regeringskansli och berörda myndigheter en mycket aktiv del i arbetet med att minska konsekvenserna för jordbruket. Vi har antagit en lösningsorienterad hållning och har utefter vår analys föreslagit åtgärder som ger stor verkan och   som är snabbt genomförbara. Hushållningssällskapen har också producerat ett antal typkalkyler och vår analys av läget på kort sikt (2022) och på längre sikt (2023–25).

Vår bedömning är att kraftigt ökade spannmålsspriser och en ökad export som kommer kompensera spannmålsodlingen till väsentlig del för ökade kostnader för diesel och gödning mm. Hushållningssällskapet ser allvarligt på situationen för i princip hela animaliesektorn, där man redan nu har ”kraftigt röda kalkyler” som hastigt försämras inom såväl fågel, gris som nötboskap.

Det finns tydliga signaler på att slaktgris- och nötköttsproducenter slutar att sätta in nya smågrisar och kalvar för att undvika att förlora pengar. Det får i sin tur stora konsekvenser för smågris-, diko- och mjölkproducenter. Förutom stora ekonomiska förluster hos dessa kan det snabbt leda till en försämrad djurskyddssituation eftersom de inte blir av med smågrisar och kalvar med överbeläggning som följd.

Hushållningssällskapen har avgivit genomförbara och konkreta förslag på lösningar till regeringskansli och myndigheter enligt följande:

  • Tillåt produktion och skörd på trädor och kantzoner – ökar främst grässkörd 2022
  • Gör som 2018 en förskottsutbetalning av SAM-stöden redan i juni för att rädda en ansträngd likviditet och möjliggöra en god höstsådd.
  • Tidigarelägga den tidigare beslutade ”stödmiljarden”.
  • Minska risken för en kollaps i djurproduktionen genom tillfälliga höjningar av direktstöden i form av de sk. ”suggpengen” till 3 000 kr, inför en slaktgrispeng på upptill 750 kr och höj ”nötpengen” till 3 000 kr.
  • Vidta åtgärder för minskad dieselkostnad såsom att sätta reduktionsplikten till EU’s medelnivå.
  • Inför snabbt subventionerad rådgivning i form av rådgivningscheckar till lantbrukare för ekonomi, kalkyl, växtodling sparsam körning, energikartläggning samt effektivisering i djurstallar

 

Fotograf: ©Georgiy Mykhalchuk