Jordbrukardagar 2015

Just nu pågår Hushållningssällskapet Skånes jordbrukardagar. Totalt fyra träffar blir det med ett späckat program där bland annat arrendelagstiftning, sortval 2015 och EU-nyheter diskuteras.

De tre första jordbrukardagarna  på Segragymnasiet, Bollerups Lantbruksinstitut och Önnestad har haft gott om besökare med intensiva diskussioner och många frågor. En träff återstår för er som har möjlighet:

Fredag den 16 januari, Alnarp

Program i korthet

  • HIR Skåne
  • EU-nyheter
  • Arrendelagstiftningen
  • Svampförsök 2014
  • Intakt markstruktur
  • Verktyg i precisionsodlingen
  • IPM
  • Bekämpning av gräsogräs
  • Sortval 2015
  • N-gödsling i höstvete och vårkorn

Läs mer under evenemang

Läs om jordbrukardagen från Östra Ljungby i ATL 14/1

Erik_ST IMG_6600 JPG

Erik Stjerndahl, VD HIR Skåne i vänster bild och Sven Fajersson, VD Hushållningssällskapet Skåne i höger bild.