Jordbrukardagen 2015

Den 29 september hölls årets Jordbrukardag. Årets jordbrukardag blev en solig tillställning och september visade sig från sin bästa sida. Temat i år var resurseffektiv och produktion med fokus på jordbearbetning, markvård och energi.

Maskinfirmorna ställde upp med flera ekipage som visade olika typer av jordbearbetningsredskap. Ekipagen demokördes på ett av Lillerud skiften och det gavs möjlighet att köra själv och testa både traktorer och resultatet av de olika redskapens arbetssätt.

Dagen arrangerades i samarbete med Hushållningssällskapet, Lillerudsgymnasiet, Länsstyrelsen, Lantmännen Maskin, Maskin Väst, Värmdal, VärmLant, Västra Sveriges Frö- och oljeväxtodlare samt Greppa Näringen.

 

IMG_7195