Möt Märta Jensen – Rektor Gamlebygymnasiet

Märta Jensen är rektor på Gamlebygymnasiet sedan 2022.

Hur är det att jobba på en liten gymnasieskola?

Märta Jensen har arbetat på både små och stora gymnasieskolor. Hon menar att man måste ha vissa personliga egenskaper för att trivas i den mindre skolan och brukar ta upp dem vid anställningsintervjuer.

– Som lärare hos oss måste du vilja vara delaktig och engagerad i den kollektiva verksamheten. Här hjälps alla åt, säger Märta Jensen.

Märta Jensen rektor Gamlebygymnasiet

Insyn och inflytande

Lärarna får insyn i och inflytande över helheten, inte bara ämnena de undervisar i. Tillsammans skapar de skolans traditioner och planerar gemensamma dagar. Alla elever är allas elever! Det gemensamma ansvaret driver skolan framåt. Varje enskild lärare har möjlighet att sätta avtryck på verksamheten.

– Tycker man om att påverka, ja då trivs man jättebra här! säger Märta Jensen.