Möt Federico Cuellar – Lantbruksekonomen som ger strategistöd

Ett extremt kreativt ekonomjobb

Federico Cuellar sitter i bilen mellan Luleå och Kalix när vi pratas vid. Han ska jobba med en kollega kring en kund som anlitar Hushållningssällskapet för både löpande redovisning och mer krävande rådgivning kring investeringar och annat företagsutvecklande.

Reser du mycket i jobbet?

När jag var ny i min roll reste jag mycket. Det var viktigt att träffa kunderna jag skulle överta och bygga upp egna relationer.

Nu reser Federico inte lika mycket, han har arbetat inom Hushållningssällskapet sedan 2004 och kunderna kommer oftare till honom. Federico har flera kundansvar och samordnar de olika tjänsterna som övriga kolleger utför.

Federico är utbildad agronom vid Ultuna och har stort intresse för agrara frågor, men tror inte det är avgörande för att bli en mångsidig småföretagsekonom.

Måste man ha koppling till jordbruk för att lyckas som ekonom i Hushållningssällskapet?

Det är klart att det är bra att man har känsla och förståelse för småföretagande och landsbygdens frågor, men har man det välkomnar vi lika varmt ekonomer med andra utbildningar.

Federico ingår i nätverket för ekonomirådgivare. (Ämnesgrupper finns som binder samman specialisterna inom Hushållningssällskapen). Tillsammans ordnar man utbildningar, resor och utvecklar de egna ekonomiprogrammen.

Är Hushållningssällskapet en intressant arbetsplats för ekonomer?

Han menar att Hushållningssällskapet är en bra arbetsgivare för ekonomer som vill komma kunden nära och utveckla det företagsekonomiska hantverket. Det handlar om att vara med och avlasta i företagarens vardag, många olika frågor blir aktuella.

Vi brukar säga att vi erbjuder världens start för ekonomer som vill förstå bredden av ekonomirådgivning. Våra kunder är så olika. Vissa har behov av enklare mer löpande tjänster andra är ute efter vår strategiska kompetens och söker någon som kan coacha deras företagande.

Vilken inriktning har du?

Det är affärsutveckling och strategistöd som gäller för Federico. Han är specialiserad på investeringsfrågor och analyser av affärsmöjligheter. Den typen av frågor är starkt konjunkturberoende. Det är roligt att läget nu är ljusare än det var för något år sedan och att investeringarna har börjat komma igång igen.

Vi kan våra kunders specifika produktionsgrenar och byråkratin som kunderna måste förhålla sig till med stödsystem och vid investeringar. Vi har kontaktytorna till myndigheter när det gäller förprövningar och skattefrågor. Bredden och förståelsen för helheten är vår styrka och det märker man att kunderna uppskattar.

Jobbar ni i team?

Det är viktigt att kunden uppmärksammas på bredden i det utbud av tjänster som finns. Man behöver kunna arbeta tillsammans. Avslutningsvis betonar Federico betydelsen av att ha kul på jobbet.

Det är avgörande att ha en god stämning på jobbet. För att få det är ledarskapet viktigt. Har man trivsel blir det självklart att man hjälps åt och täcker upp för varandra. Nu arbetar vi systematiskt så att fler än den kundansvarige kan hjälpa till om någon är sjuk eller på semester. Kunden är i fokus!