Möt Caroline Weibull-Göransson – Jurist på Hushållningssällskapet Juridik AB

Caroline Weibull-Göransson är jurist på den nya satsningen, Hushållningssällskapet Juridik AB, som har fått en flygande start. Uppvuxen med lantbruk och med ett stort intresse för de gröna näringarna så kändes rollen som en spännande utmaning för Caroline, som redan börjat bygga upp en bra bas med kunder.

Vad fick dig att söka dig till Hushållningssällskapet Juridik AB?

Efter att ha läst juridik i Lund så har jag arbetat många år i Stockholm och utomlands men kände att jag ville tillbaka till rötterna. Att få kombinera juridiken med mitt intresse för lantbruk och småföretagande är fantastiskt. När så erbjudandet kom, att få möjlighet till delägarskap och att få vara med och bygga upp en byrå med stöd av alla Hushållningssällskapen i Sverige, så kunde jag inte motstå det.

Hur ser en vanlig dag ut för dig?

Jag har en hel del möten men också många samtal då vi på Hushållningssällskapet Juridik AB arbetar över hela landet. Mycket tid går åt till genomgång av material som kunder skickat, rättsutredningar, avtalsgranskning och överlag till att finna den bästa lösningen för kunden. På Hushållningssällskapen finns många olika kompetenser så det blir mycket diskussioner, utbyte och frågor oss kolleger sinsemellan, det uppskattar jag!

Vilka rättsområden intresserar dig mest?

Jag är nyfiken på det mesta och är rätt så bred men tanken är att fokusera på fastighets/arrenderätt, avtal och generationsskiften då vi ser en hög efterfrågan inom de områdena. Affärsjuridik och att ta fram avtal kan av många uppfattas som tråkigt men jag tycker det är en rolig utmaning, att hitta något alla kan enas om.

Vad är roligast med ditt jobb?

Omväxlingen och alla trevliga kunder och kolleger. Att ena stunden tala med en lantbrukare från Östergötland om hans stängsel, för att i nästa stund förbereda ett ärende i arrendenämnden, eller ta fram ett samarbetsavtal för drift av ett lantbruk. Ingen dag är den andra lik!