JEU-uppdrag utförs av Hushållningssällskapet

Hushållningssällskapet är en av organisationerna som har fått i uppdrag av Jordbruksverket att arbeta med Jordbruksekonomisk undersökning, JEU

-Detta är ett bevis på att Hushållningssällskapet har mycket god insikt i lantbruket, samt framförallt att vi har ekonomirådgivare som är specialiserade på areella näringar och finns över i hela landet, säger Britt Wolter, projektledare Hushållningssällskapet och tillägger:

Britt Wolter

-Genom att Hushållningssällskapet redan har en stor del av uppgifterna gällande våra redovisningskunder så blir en stor del av insamlingen till JEU förenklad.  

Vad är Jordbruksekonomisk undersökning, JEU? 

Jordbruksekonomisk undersökning är ett sätt att samla in underlag för att beskriva jordbrukets ekonomi. EU kräver att varje medlemsland ska lämna in detaljerade uppgifter om intäkter, kostnader och resultat för året som gått. Uppgiftsinsamlingen består även av uppgifter från administrativa register från myndighet och Lantbruksregistret samt från jordbrukarna själva som inhämtas via enkäter och telefonintervjuer. 

Data från undersökningen används somunderlag för jordbrukspolitiska beslut och som verktyg för att utvärdera effekterna av jordbrukspolitiken, Common Agricultural Policy, CAP men även för forskning. 

Cirka 1000 lantbruksföretag undersöks varje år i Sverige.