Jenny Enbär blir ny vd för Ålands Hushållningssällskap

 Jenny Enbär tillträder som vd för Ålands Hushållningssällskap i början av november. Hon kommer närmast från en tjänst som säljstödsansvarig på Ålandsbanken Fondbolag.

– Jag ser mycket fram emot att bidra till utvecklingen av det åländska lantbruket. Det är en spännande bransch med många utmaningar och möjligheter, där jag tillsammans med våra sakkunniga rådgivare och alla företagare vill hitta bra vägar framåt.

Administration, organisering och planering är områden där Jenny räknar med att hon kan tillföra mycket till lantbruksföretagen. I takt med att tiderna blir allt mer osäkra och priserna på både insatsvaror och avsaluprodukter svänger kraftigt, måste lantbrukaren vara förberedd och ha en plan för att hantera de risker och möjligheter som finns.

– Inom fondbolaget har jag arbetat mycket med EU:s finanspolitiska ramverk och kommunikationen mot kunder. Det har gett mig en stor förståelse för att arbeta med EU-gemensam lagstiftning oavsett bransch. Jordbruket har en ny omfattande CAP-plan som ska genomföras med start 2023 och som kommer bli en stor utmaning för många.

Jenny är 36 år och utbildad ekonomie magister från Åbo akademi. Hon är bördig från Larsmo i Österbotten, men bor sedan många år tillbaka på en växtodlingsgård i Eckerö som sambon driver. I familjen finns även deras 7-åriga son, två hundar och två katter.

Jenny börjar sitt arbete den 7 november och arbetar då parallellt ett tag med tidigare VD Magnus Stark, som slutar på egen begäran.

Vi önskar Jenny varmt välkommen.

För fler frågor:
Jenny Enbär, +358 407 756 921
Carin Holmqvist, +358 40 55 64 169, ordförande Ålands Hushållningssällskap

Foto: Therese Andersson

Ålands Hushållningssällskap r.f. tillhandahåller kvalificerad rådgivning och service inom specialodling såsom lök, potatis, spannmål, frukt, husdjursproduktion samt ekonomi till landsbygdsföretagare på Åland. Vårt syfte är ”inspiration och utveckling för en hållbar åländsk landsbygd i tillväxt”. Hushållningssällskapet har 8 heltidsanställda personer, därtill kommer säsongsanställda och praktikanter. Placeringen är vid Ålands Landsbygdscentrum, Jomala.